KOLME OSAA, LOPUTTOMASTI KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

Vaasan ja Mustasaaren yhteinen logistiikka- ja yritysalue (kokonaispinta-ala n. 400 ha) on jaettu kolmeen osaan: logistiikkapuisto, raideterminaalialue ja valmistavan teollisuuden alue. Alue on suunniteltu erityisesti teollisuutta varten ja siksi esim. raskaan liikenteen vaatimukset (mm. laajat kääntösäteet) on huomioitu heti rakennusprosessin alkuvaiheissa. Alueen perustavanlaatuinen infrastruktuuri (mm. kaavatiet, vesi- ja viemärilinjat) on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa, Mustasaaren ja Vaasan omistaman Kova Login Oy:n toimesta. Ensimmäisten asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakennustyöt valmistuivat lokakuussa 2013.

 

Vaihe I (kuva)

Kokonaispinta-ala n. 70 ha, josta 60 ha rakennettavia alueita. Alueelle sopii erilaisia logistiikkatoimintoja ja alueen tonttikoot ovat joustavia. Logistiikkayritykset valitsevat vapaasti terminaalirakennustensa rakennuttamis-, toteutus- ja omistusvaihtoehdon. Tonttien hallinnan luovutus tapahtuu ensisijaisesti vuokrausmenettelyllä.

Ensimmäinen terminaali valmistui syksyllä 2014 ja tällä hetkellä alueella toimii kaksi yritystä.

 

Vaiheet II – III Tuotantoalue ja raideterminaalialue

Tuotannolliselle toiminnalle varatut alueet tarjoavat logistisesti huipputasoisia tonttivaihtoehtoja Vaasan seudun kasvaville tuotannollisille teollisuuslaitoksille sekä täysin uusille valmistaville yksiköille. Logistiikka-alueen itäosa on varattu raideterminaalialueelle. Suunnittelulla ennakoidaan raideliikenteen merkityksen kasvua yritysten tavarakuljetuksissa. Intermodaaliselle alueelle on esim. mahdollista sijoittaa yhdistelmäterminaali rekoille ja junille sekä mm. projekteja ja bulkkitavarakuljetuksia palvelevia oheistoimintoja. Myös satamaa tukevat toiminnot (esim. varastointi- ja konttialueet) tai vähittäiskaupan logistiikkaratkaisut ovat mahdollisia.

Teollisuusraide toteutetaan yritysten tarpeiden mukaan.

 

img-logistiikkaalue