Kontakt

Markku Järvelä

Teknisk direktör
Vasa stad

040 135 4958

Petur Eklund

Vasa stad

petur.eklund@vaasa.fi