EN VIDGANDE KNUTPUNKT

 

NLC Vaasa är ett logistik- och företagsområde som erbjuder ett förstklassigt läge i knutpunkten av riksvägarna (E12 i riktning Tammerfors/Jyväskylä, E8 i riktning Åbo/Björneborg), den elektrifierade järnvägen och Finlands femte livligaste flygfält.

Dessutom är det endast 15 km till Vasa hamn som erbjuder skräddarsydda lösningar för tunga transporter. Visste du att färjeförbindelsen mellan Vasa och Umeå ärden kortaste sjövägen mellan Finland och Sverige? Färjan trafikerar dagligen och restiden är 4,5 timmar och lämpar sig både för gods och passagerare.