TRE DELAR, OÄNDLIGT MED ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Vasa och Korsholm äger logistik- och företagsområdet (total yta ca 400 ha) som delats in i följande sektorer: logistikpark, järnvägsterminal och tillverkande industri. Området har skapats utgående från industrins behov och därför har t.ex. den tunga trafikens specifika önskemål (bl.a. stora svängytor) beaktats redan i början av planeringsprocessen.

Områdets grundläggande infrastruktur (bl.a. planvägar, vatten- och avloppslinjer) har förverkligats av NLC Vaasa Ab som ägs av kommunerna Vasa och Korsholm. Kommunaltekniken på de första detaljplanerade områdena blev klar i oktober 2013.

 

Fas I (bild)

Fas I är till ytan ca 70 ha, varav 60 ha är byggbart område. Området lämpar sig för diverse logistikfunktioner och har en flexibel tomtindelning. Logistikföretagen kan fritt välja byggnads-, genomförande- och ägaralternativ för sina terminalbyggnader. I första hand hyrs tomterna ut.

Den första terminalen på området blev klar hösten 2014 och idag finns det två aktörer på området.

Schenker

Auramaa

 

Fas II – III Tillverkande industri och järnvägsterminal

Det område som reserverats för produktionsverksamhet erbjuder logistiskt utmärkta tomtalternativ för både Vasaregionens växande produktionsfaciliteter och alldeles nya produktionsenheter. Den östra delen av produktionsområdet har reserverats för en järnvägsterminal. Planeringen har utgått från järnvägstrafikens ökande betydelse inom godstransport. Det intermodala området möjliggör t.ex. en kombinationsterminal för lastbilar och tåg samt övriga funktioner som tillgodoser projekt och bulktransporter. Även funktioner som stöder hamnverksamheten (t.ex. lager- och containerområden) eller logistiklösningar för detaljhandeln är möjliga.

Industrijärnvägen förverkligas i enlighet med företagens behov.

FAS II

  • järnvägsterminalområde (bulkgods, stora enheter, projektlaster)
  • funktioner som stöder hamnens verksamhet (till exempel lager- och containerområden)
  • områden som stöder detaljhandelns logistik
  • stora industritomter

 

img-logistiikkaalue