Gränsöverskridande samarbete inom transport och logistik

 

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som behöver bl.a. en levande färjetrafik (t.ex. Österbotten och Västerbotten). Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren.

 

E12 Atlantica Transport

Projektet baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren.

Projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.

 

Länkar till våra samarbetspartners webbsidor:

KvarkenPorts

NLC Umeå

NLC Storuman

Mo i Rana Havn

Mosjoen havn

Sandnessjoen havn